การเช่ารถตู้เที่ยวในภูเก็ต  จะเลือกเช่ารถตู้แบบใดดี

บริการรถตู้เช่าเที่ยวภูเก็ต

ในปัจจุบันนี้ ธุรกิจเช่า รถตู้ ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นด้วยหลายปัจจัย มีทั้งการเช่าเพื่อการดำเนินธุรกิจ หรือการเช่าเพื่อการท่องเที่ยว และธุระส่วนตัว สำหรับการเช่ารถตู้เพื่อการท่องเที่ยว ถือเป็นตัวเลือกที่มีความเหมาะสมอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางกันเป็นกลุ่ม หากจะเลือกเช่ารถตู้เพื่อเดินทางท่องเที่ยวในภูเก็ต สามารถเลือกได้จากสองปัจจัย คือ

1. ประเภทของรถตู้
รถตู้ที่ให้เช่านั้นมีด้วยกัน 2 แบบหลักๆ ซึ่งแบ่งตามลักษณะการเลือกใช้งาน ก็คือ รถตู้เช่าแบบธรรมดา และรถตู้เช่าแบบวีไอพี

รถตู้เช่าแบบธรรมดา
เป็นรถตู้ที่เช่าเพื่อการทำคิวรถตู้ หรือสำหรับรับส่งพนักงาน หรืออาจเช่าเพื่อการดำเนินการ ธุระบางอย่างที่มักเดินทางภายในวันเดียว รถตู้เช่าประเภทนี้จะมี 14 ที่นั่ง แต่มักไม่มีโทรทัศน์ หรือเครื่องเสียงที่ครบวงจรเพื่อความบันเทิงในการเดินทาง

รถตู้เช่าแบบวีไอพี
รถตู้เช่าแบบวีไอพี ส่วนมากจะนิยมเช่าสำหรับการเดินทางระยะไกล หรือต้องการความบันเทิง จะมีโทรทัศน์ หรือเครื่องเสียงและคาราโอเกะที่ครบวงจร ลักษณะที่นั่งสามารถเลือกได้หลายแบบตามชอบ รถบางคันอาจจะมีไวไฟให้ใช้ด้วย เรียกได้ว่ามีความสะดวกสบาย และความบันเทิงอย่างครบคัน จะเลือกเช่าแบบใดก็ต้องดูว่าเราต้องการทำกิจกรรมใดๆ ในรถบ้างหรือไม่ หรือต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกแบบใด และเลือกให้เหมาะสม

2. เชื้อเพลิงที่ใช้ขับเคลื่อน
ในการเลือกอีกอย่างหนึ่งจะต้องคำนึงถึงเชื้อเพลิงที่ใช้ขับเคลื่อนด้วย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 3 ประเภท คือ
1. รถตู้เช่าใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน เป็นต้น
2. รถตู้เช่าใช้แก๊ส LPG
3. รถตู้เช่าใช้แก๊ส NGV

จะเลือกเช่ารถตู้ไปท่องเที่ยวภูเก็ตแบบใด ก็ต้องเลือกตามความพึงพอใจของคนส่วนใหญ่ การทำกิจกรรม และคำนึงถึงในเรื่องของเชื้อเพลิงด้วย เพราะผู้เช่าจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงเช่นกัน