การเช่ารถตู้ท่องเที่ยวในภูเก็ตมีแบบใดบ้าง

บริการเช่ารถตู้เที่ยวภูเก็ต

เมื่อคุณไปท่องเที่ยวที่ภูเก็ต และต้องการเช่ารถตู้สำหรับการเดินทาง ไม่ว่าคุณจะไปกี่วันก็ตาม คุณควรทราบว่าการเช่ารถตู้ท่องเที่ยวในภูเก็ตมีแบบใดบ้าง และมีรายละเอียดอย่างไร การเช่ารถตู้ในภูเก็ต หรือการเช่ารถตู้โดยทั่วไปมักมีอยู่ 2 แบบ คือแบบรายวัน และแบบหลายวัน

ลักษณะของการเช่ารถตู้ โดยหลักๆ แล้ว จะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ

การเช่ารถตู้แบบรายวัน
การเช่ารายวัน เหมาะสำหรับการเดินทางไปทำกิจกรรม หรือธุระต่างๆ ภายในวันเดียว ซึ่งไปเช้า เย็นกลับ การเช่ารถตู้ 1วัน มักมีเงื่อนไขโดยทั่วไปดังนี้
1. การเช่า 1 วัน จะมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 12 ชั่วโมง คือ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.
2. ผู้ใช้บริการจะออกเดินทางเวลาใดก็ได้ แต่ถ้าออกเดินทางก่อน 06.00 น. จะมีการคิดค่าล่วงเวลาเป็นชั่วโมงแล้วแต่ผู้ให้เช่าจะกำหนด และได้ตกลงกันไว้
3. ผู้ใช้บริการจะเดินทางกลับเวลาใดก็ได้ แต่ไม่เกิน 20.00 น. ถ้ากลับถึงหลัง 20.00 น. จะมีการคิดค่าล่วงเวลาเป็นชั่วโมงเช่นกัน หรือบางแห่งอาจกำหนดเวลาที่แตกต่างกันออกไป
4. ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางเกินกว่าเวลา 24.00 น. จะคิดค่าบริการเพิ่มอีก 1 วัน

การเช่ารถตู้แบบหลายวัน
การเช่ารถตู้แบบหลายวัน เหมาะกับการเดินทางไปทำกิจกรรม หรือทำธุระหลายวัน ซึ่งส่วนมากแล้วมักเดินทางกันเป็นกลุ่มหรือคณะ ซึ่งมีเงื่อนไขในการเช่า ดังนี้
1. วันที่เริ่มเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม นับเป็น 1 วันทำงาน
2. การออกเดินทางกลางคืนไปถึงจุดหมายตอนเช้า พนักงานต้องได้พักเมื่อถึงจุดหมาย อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางต่อไป
3. เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นต้องได้พักผ่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางต่อไป
4. วันกลับ กรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมาย เกินกว่าเวลา 20.00 น. จะมีการคิดค่าล่วงเวลาเป็นชั่วโมง
5. ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่าเวลา 24.00 น. จะคิดค่าบริการเพิ่มอีก 1 วัน

บริษัทเช่ารถตู้ในภูเก็ตที่ดีนั้น จะต้องมีเงื่อนไขการเช่าต่างๆ นี้ที่ชัดเจน และสามารถบอกรายละเอียดแก่ผู้ที่ต้องการใช้บริการได้อย่างครบถ้วนไม่มีสิ่งใดปิดบัง หรือมีค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงอยู่