บริการเช่ารถตู้ รถเก๋ง พร้อมคนขับ ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

บริการเช่ารถตู้ รถเก๋ง รถผ่านการตรวจเช็คและตกแต่งเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ปลอดภัยตลอดเส้นทาง พนักงานขับรถสุภาพมีความชำนาญเส้นทาง

– รถจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎของกรมการขนส่งทางบก
– มีระบบ GPS ตามที่กฎหมายกำหนด
– ชื่อ สกุล เบอร์โทรศัพท์ ติดที่รถอย่างชัดเจน
– รถ VIP มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

เช่ารถตู้ภูเก็ต บริการนำเที่ยวบริการเช่ารถตู้ภูเก็ต และจังหวัดข้างเคียงรถเก๋งให้เช่า

add line